Erfaringer og baggrund

Jeg har konkret givet ledelsesmed- og modspil hér:

IT-virksomhed, bestyrelse

Leverandør af egenudviklet IT-løsning til planlægning, markedsføring, salg og afvikling af kurser.

Elektronikvirksomhed, Management Advisor u turn around

Udvikling, produktion og service af elektronik til transportbranchen.

Management Advisor under turn-around.

Væksthus Midtjylland, - Early Warning:

Frivillig rådgiver og sparringspartner for kriseramte virksomheden med opgaver i en række forskellige brancher, - f.eks. Rengøring, Elektronik, IT, Byg, Rådgivende Ingeniør, Anlægsgartner og Vagt.


Uddannelser

Bestyrelses uddannelse                           Innovation City

Projektledelse, Prince 2 certificering  Manaz

Business Performance                             Manaz

Servicebranchens Chefakademi           CBS 

Akademiingeniør                                      Danmarks Ingeniørakademi 


Passion

Afklarende og værdiforøgende sparring med virksomhedens ledelse.

Gennemføre ændringer og udvikling som giver målbar værdi.

Involverende ledelse af kompetence og selvkørende medarbejdere.

NB: Du er altid velkommen til at ringe på
2040 1367 og dele dine genvordigheder med mig.

Dit udbytte er en et par beredvillige, lyttende ører og en umiddelbar, løsningsrettet feedback. Helt uforbindende…