Få en sparring der hjælper dig og din virksomhed bedst muligt videre:

Brug mig som din objektive, lyttende, overbliksskabende og retningsgivende fortrolige, når tankerne er for optaget af eks.:

  • Kører det egentlig meget godt, som det kører – eller mangler du en vitaminindsprøjtning, et objektivt og uvildigt mod- og medspil?
  • Har du valgt den rigtige vej til at opnå de resultater, du forventer at nå?
  • Er der variable eller ukendte faktorer, der gør det særlig vanskeligt at bevare overblikket?
  • Nærmer din virksomhed sig en seriøs krise – eller kredser den allerede rundt om en?
  • Har du tænkt tanken, men endnu ikke fået dannet et advisoryboard?

Jeg kan konkret bidrage med at give dig en ny, vital selvforståelse og handlingsparathed indenfor bl.a.:

  • Ledelsessparring
  • Facilitering i forbindelse med nødvendige forandringsforløb
  • Interim ledelse
  • Kriseledelse og turn around
  • Bestyrelsesarbejde

NB: Du er altid velkommen til at ringe på
2040 1367 og dele dine genvordigheder med mig.

Dit udbytte er en et par beredvillige, lyttende ører og en umiddelbar, løsningsrettet feedback. Helt uforbindende…